© 2017 by MO Production

Tel : 0532 540 80 38

       

Adres: 19 Mayıs Mahallesi Kırmızıgül Sokak, No 9 Özlüce,

16120 Nilüfer/Bursa

  • Dilruba evleri YouTube
  • Dilruba evleri facebook
  • dilrubaevleri
  • https://plus.google.com/u/0/10535850
  • DİLRUBA EVLERI

Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneğinde her şey misafirlerimiz ve onların mutluluğu içindir. Burada gönüllü olmanın tek ve en büyük kazancı yüzlerde görülen gülümsemedir. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği gönüllüleri bu kazancın bilincinde olarak çalışır, herhangi bir hak talep etmez.

Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’nde gönüllü olmak için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

• Derneğin amaç, vizyon ve misyonunu benimsemesi

• Maddi ve kişisel çıkar kaygısı taşımaması

Kurucu Başkan Hatice Hanım ya da Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilen Gönüllü Uyum Eğitimini almış olması

• Derneğin belirlediği etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olması.

Gönüllüler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır

 Misafir bilgilerinin gizliliği prensibi

 Sosyal medya paylaşım kuralları

 Kurum içi davranış kuralları 

 Güvenlik kuralları

 Yapılacak çalışmalara dair kurumun belirlediği genel kurallar.

 Gönüllü, Dernek adını kullanarak kişisel çıkar sağlayamaz.

 Hediye ve bağışları kendisi şahsi olarak kabul etmez/edemez, ancak Derneğe hibe edebilir.

 Gönüllü, Dernek tarafından düzenlenen sosyal çalışmalara destek olur, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneğini temsil yetkisi yoktur.

 Gönüllü, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği adına sözleşmeler yapma, taahhütlerde bulunma, organizasyonlar düzenleme gibi herhangi bir parasal işlemde bulunma hakkına sahip değildir.

 Gönüllü, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği organizasyonlarına kendi isteği ile gelir ve bu faaliyet sırasında, zarara uğraması ya da zarara sebep olması durumunda, her türlü zarardan kendisi sorumludur.